Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2018/02/04 10:09]
127.0.0.1 external edit
start [2018/02/04 10:14] (current)
votavon1
Line 1: Line 1:
- 
- 
 **Dokuwiki** pro podporu tvorby www domácích stránek předmětů i dalších **Dokuwiki** pro podporu tvorby www domácích stránek předmětů i dalších
 projektů spojených s výukou. Je to jedna komponenta rozsáhlejšího //SW projektů spojených s výukou. Je to jedna komponenta rozsáhlejšího //SW
-systému pro podporu výuky//. Dalšími částmi jsou **[[https://​cw.felk.cvut.cz/​brute/​|BRUTE]]** - Balík pro Rezervace, Upload, Testování a Evaluaci studentských úloh a **[[https://​cw.felk.cvut.cz/​forum/​|diskusní fóra]]**. Případná nutná ​autentikace ​je standardní ​ČVUTid  ​[[https://​idp2.civ.cvut.cz/​idp/​Authn/​UserPassword|eduid.cz]] a je jednotná pro všechny aplikace. Systémy komunikují se školním/​fakultním informačním systémem (IS KOS) i integrující aplikací **[[https://​portal.fel.cvut.cz/​FelSight/​|FELSight]]**.+systému pro podporu výuky//. Dalšími částmi jsou **[[https://​cw.felk.cvut.cz/​brute/​|BRUTE]]** - Balík pro Rezervace, Upload, Testování a Evaluaci studentských úloh a **[[https://​cw.felk.cvut.cz/​forum/​|diskusní fóra]]**. Případná nutná ​autentizace ​je standardní [[https://​idp2.civ.cvut.cz/​idp/​Authn/​UserPassword|ČVUTid SSO]] a je jednotná pro všechny aplikace. Systémy komunikují se školním/​fakultním informačním systémem (IS KOS) i integrující aplikací **[[https://​portal.fel.cvut.cz/​FelSight/​|FELSight]]**.
  
 Většina prostoru je přístupná pro čtení komukoli. **Založení**,​ tvorba Většina prostoru je přístupná pro čtení komukoli. **Založení**,​ tvorba
Line 10: Line 8:
  
 Info pro studenty: Pokud se vám zdá, že nemáte přístup tam, kam máte mít, kontaktujte prosím svého učitele. Info pro studenty: Pokud se vám zdá, že nemáte přístup tam, kam máte mít, kontaktujte prosím svého učitele.
 +Užitečné informace naleznete i na stránkách [[:​help:​start|nápovědy]]
  
 [[.:​help:​common:​login|Solution]] for possible login problems. [[.:​help:​common:​login|Solution]] for possible login problems.
start.txt · Last modified: 2018/02/04 10:14 by votavon1