Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
help:common:virtualni_pracoviste_en [2014/02/19 15:42]
kubelvla
help:common:virtualni_pracoviste_en [2018/02/03 10:49] (current)
Line 32: Line 32:
 Be aware that creation and booting of the virtual machine takes some time, therefore, it is not possible to connect to the machine immediately when the reservation time slot starts, it usually takes 2 minutes to boot. Be aware that creation and booting of the virtual machine takes some time, therefore, it is not possible to connect to the machine immediately when the reservation time slot starts, it usually takes 2 minutes to boot.
  
-Pět minut před vypršením rezervovaného času systém zobrazí ​dialog ​upozorňující na automatický shutdown systému po uplynutí této doby//V tomto čase proto doporučujeme provést uložení rozpracované práce na jiný počítač//,​ stav virtuálního počítače není automaticky obnovován ​uživatel po nalogování vždy začíná s čistým diskem.+5 minutes before the reserved time slot ends, a warning ​dialog ​window pops-upWe strongly recommend you to copy all your work to different computer during these 5 minutes; the virtual machine is reset after every reboot to its initial condition - all changes are lost.
  
help/common/virtualni_pracoviste_en.txt · Last modified: 2018/02/03 10:49 (external edit)