Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

help:common:virtualni_pracoviste [2011/03/10 11:47]
smutny
help:common:virtualni_pracoviste [2018/02/03 10:49]
Line 1: Line 1:
-==== Virtuální pracoviště ==== 
- 
- 
-Z Windows systémů lze na tato pracoviště přistupovat pomocí aplikace //​Vzdálená plocha//, z UNIX-like systémů např. pomocí ''​[[http://​www.rdesktop.org/​|rdesktop]]''​. 
- 
- 
-Jako uživatelské jméno slouží fakultní username, jako heslo pak počáteční heslo do Novell sítě KN. Toto heslo lze zjistit na adrese [[https://​service.felk.cvut.cz/​heslo]]. 
- 
- 
-Na windows je nainstalován souborový manažer Altap Salamander, který obsahuje pluginy pro přenos souborů po síti (např. ftp a scp klient). 
- 
- 
-Při realizaci virtuálního pracoviště bylo částečně využito kódu ze [[http://​lablink.felk.cvut.cz/​|systému]] ​ vyvíjeného na Kateře řídící techniky FEL ČVUT. ​ 
- 
-==== rdesktop ==== 
- 
-  * Změna rozlišení:​ parametrem -g, např. ''​-g 1024X768'',​ ''​-g 80%''​ apod. 
-  * Zpřístupnění lokálního adresáře: parametrem ''​-r disk:<​sharename>​=<​path>'',​ tedy například ''​-r disk:​share=/​home/​mojejmeno/​skola/​komari''​. Z virtuálních windows pak bude adresář komari pristupny jako ''​\\tsclient\share''​. ​ 
- 
- 
-==== vzdálená plocha ==== 
- 
-Z windows lze pomoci aplikace Vzdalena plocha rovněž zpřístupnit místní prostředky počítače. Nastavení je v Options->​Local Resources->​More,​ a v Drives zvolit, které disky sdílet. ​ 
- 
-===== Rezervační systém ===== 
- 
-Před použitím vituálního pracoviště je nutné provést jeho rezervaci v rezervačním systému. Rezervační systém je  přístupný z [[https://​cw.felk.cvut.cz/​upload|Odevzdávacího systému]] pomocí odkazu //​Rezervace//​ v pravém horním rohu stránky, popř. pomocí přímého odkazu [[https://​cw.felk.cvut.cz/​upload/​secure/​rezervace.phtml]]. 
- 
-Protože vytvoření uživatelské session ve virtuálním pracovišti zabere nějaký čas, není možné se k pracovišti hlásit okamžitě po začátku rezervačního slotu, ale o cca 2 minuty později.  ​ 
- 
-Pět minut před vypršením rezervovaného času systém zobrazí dialog upozorňující na automatický shutdown systému po uplynutí této doby. //V tomto čase proto doporučujeme provést uložení rozpracované práce na jiný počítač//,​ stav virtuálního počítače není automaticky obnovován a uživatel po nalogování vždy začíná s čistým diskem. 
  
help/common/virtualni_pracoviste.txt · Last modified: 2018/02/03 10:49 (external edit)