Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
help:common:robot_bosch [2018/10/09 14:32]
smutny
help:common:robot_bosch [2018/10/28 10:55] (current)
pisa
Line 11: Line 11:
 === Řízení robotu z Matlabu nebo Pythonu ​ === === Řízení robotu z Matlabu nebo Pythonu ​ ===
   * Pro ovládání robotu lze použit Matlab Toolbox, původní verze [[help:​common:​bluebot_toolbox|BlueBot]],​ aktuální verze[[https://​github.com/​cvut/​marocon|Marocon]] na CVUT GitHubu.   * Pro ovládání robotu lze použit Matlab Toolbox, původní verze [[help:​common:​bluebot_toolbox|BlueBot]],​ aktuální verze[[https://​github.com/​cvut/​marocon|Marocon]] na CVUT GitHubu.
-  * Python knihovnu můžete stáhnout nebo naklonovat ze stránek ​GitHub [[https://​github.com/​petroolg/​robo-spline|robo-spline/​Pyrocon]]+  * Python knihovnu můžete stáhnout nebo naklonovat ze stránky [[https://​github.com/​cvut/​pyrocon|Pyrocon]] na CVUT GitHubu (původní umístění ​GitHub [[https://​github.com/​petroolg/​robo-spline|robo-spline/​Pyrocon]] ​na stránkách autorky)
   * Soubory přímo vidíte z v učebně instalovaných počítačů na cestě <​code>​ /​bluebot/​data/​Marocon/​src </​code>​ nebo <​code>​ /​bluebot/​data/​Pyrocon/</​code> ​   * Soubory přímo vidíte z v učebně instalovaných počítačů na cestě <​code>​ /​bluebot/​data/​Marocon/​src </​code>​ nebo <​code>​ /​bluebot/​data/​Pyrocon/</​code> ​
   * Demonstrační program ovládaní z Matlabu je v souboru "​test/​bbdemo.m"​   * Demonstrační program ovládaní z Matlabu je v souboru "​test/​bbdemo.m"​
help/common/robot_bosch.txt · Last modified: 2018/10/28 10:55 by pisa