Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
help:common:ladeni_programu [2015/10/16 13:46]
smutny [Další odkazy]
help:common:ladeni_programu [2018/02/03 10:49]
127.0.0.1 external edit
Line 55: Line 55:
   * V řadě výpočtů by neměla vznikat komplexní čísla. Detekovat například neexistující řešení kontrolou, zda výsledek je reálný, je špatný přístup. Kontrolovat by se měl podmínky (například trojúhelníková nerovnost) před daným výpočtem. Taková kontrola pak ve skutečném programu vede ke smysluplné chybové hlášce, protože rozumíte tomu, co se skutečně stalo. Tedy například "​Průsečík ramen 2 a 3 neexistuje."​ místo "​Úloha nemá řešení."​   * V řadě výpočtů by neměla vznikat komplexní čísla. Detekovat například neexistující řešení kontrolou, zda výsledek je reálný, je špatný přístup. Kontrolovat by se měl podmínky (například trojúhelníková nerovnost) před daným výpočtem. Taková kontrola pak ve skutečném programu vede ke smysluplné chybové hlášce, protože rozumíte tomu, co se skutečně stalo. Tedy například "​Průsečík ramen 2 a 3 neexistuje."​ místo "​Úloha nemá řešení."​
   * Mnohokrát se ukázalo, že chyba byla v jednoduché,​ ale podceňované části programu. Studenti jsou schopni strávit hodiny překontrolováváním kódu počítajícím Jacobián, ale přehlédnou neinicializovanou proměnnou.   * Mnohokrát se ukázalo, že chyba byla v jednoduché,​ ale podceňované části programu. Studenti jsou schopni strávit hodiny překontrolováváním kódu počítajícím Jacobián, ale přehlédnou neinicializovanou proměnnou.
 +  * Nepřiměřeně častá chyba je to, že pro část cyklu se počítá vše správně pro danou iteraci, ale část výpočtu uvnitř cyklu se provádí opakovaně jen pro první iteraci (záměna '​i'​ za '​1'​) nebo část výpočtu, která má být v cyklu, je vně cyklu a neupdatuje se.
  
  
help/common/ladeni_programu.txt · Last modified: 2018/09/25 09:48 by smutny