Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
help:common:datamatrix [2012/03/22 10:16]
smutny
help:common:datamatrix [2018/02/03 10:49] (current)
Line 6: Line 6:
     - Takto vygenerovaný kód (ten vpravo, DataMatrix) uložte jako obrázek.     - Takto vygenerovaný kód (ten vpravo, DataMatrix) uložte jako obrázek.
     - Tento obrázek vložte do zprávy do levého dolního rohu každé stránky (například do patičky) ve velikosti přibližně 15 mm. Obrázek musí být vložen správně, aby se nepřevzorkovával. Vedle datamatrixového kódu vložte vaše username v textové formě.     - Tento obrázek vložte do zprávy do levého dolního rohu každé stránky (například do patičky) ve velikosti přibližně 15 mm. Obrázek musí být vložen správně, aby se nepřevzorkovával. Vedle datamatrixového kódu vložte vaše username v textové formě.
 +    - Okolo datamatrixového kódu musí být dostatečně široký bílý okraj. Do datamatrixového kódu nesmí nic zasahovat.
  
-Příklad: ​sehyl barnes +Příklad: {{:​help:​common:​datamatrix.png?50|}} sehyl barnes
-{{:​help:​common:​datamatrix.png|}}+
help/common/datamatrix.txt · Last modified: 2018/02/03 10:49 (external edit)