Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

help:common:datamatrix [2012/03/22 10:16]
smutny
help:common:datamatrix [2018/02/03 10:49]
Line 1: Line 1:
-=== DataMatrixový podpis do zpráv === 
  
-    - Do odevzdávaných zpráv připojte na každou stranu datamatrixový kód. 
-    - Datamatrixový kód získáte na straně [[http://​invx.com|výroba kódu]]. 
-    - Do okénka na uvedené straně napište svá username (maximálně 2) oddělené mezerou. 
-    - Takto vygenerovaný kód (ten vpravo, DataMatrix) uložte jako obrázek. 
-    - Tento obrázek vložte do zprávy do levého dolního rohu každé stránky (například do patičky) ve velikosti přibližně 15 mm. Obrázek musí být vložen správně, aby se nepřevzorkovával. Vedle datamatrixového kódu vložte vaše username v textové formě. 
- 
-Příklad: sehyl barnes 
-{{:​help:​common:​datamatrix.png|}} 
help/common/datamatrix.txt · Last modified: 2018/02/03 10:49 (external edit)