Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
help:common:bluebot_toolbox [2018/10/10 14:07]
smutny [Úvod]
help:common:bluebot_toolbox [2018/10/10 14:08] (current)
smutny [Jednoduchá demonstrace]
Line 46: Line 46:
 Ta provede patřičné inicializace a volá demonstrační sekvenci, je-li k dispozici. Na závěr uzavře komunikaci s robotem. Funkce očekává parametr specifikující daného robota (např. ''​bosch''​) a volitelně lze zadat komunikační port, je-li robot připojen k jinému portu než je definováno v jeho specifikaci. Ta provede patřičné inicializace a volá demonstrační sekvenci, je-li k dispozici. Na závěr uzavře komunikaci s robotem. Funkce očekává parametr specifikující daného robota (např. ''​bosch''​) a volitelně lze zadat komunikační port, je-li robot připojen k jinému portu než je definováno v jeho specifikaci.
  
-V případě že je komunikace s robotem již otevřena, lze funkci předat přímo řídící strukturu robotu. V tom případě je pouze zavolána demonstrační sekvence a komunikační kanál je ponechán otevřen.+V případěže je komunikace s robotem již otevřena, lze funkci předat přímo řídící strukturu robotu. V tom případě je pouze zavolána demonstrační sekvence a komunikační kanál je ponechán otevřen.
  
 Pozor: demonstrační sekvence pro daný robot předpokládá (více či méně) **volný pracovní prostor**. ​ Pozor: demonstrační sekvence pro daný robot předpokládá (více či méně) **volný pracovní prostor**. ​
help/common/bluebot_toolbox.txt · Last modified: 2018/10/10 14:08 by smutny