Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b6b36zal:cviceni:9.cviceni [2018/08/27 14:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Deváté cvičení ======
 +
 +Toto cvičení je zaměřeno na práci s rekurzí.
 +Slajdy jsou k dispozici zde {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_9.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_9.pptx|pptx}}.
 +
 +===== Zadání Devátého úkolu =====
 +
 +Zadání devátého domácího úkolu je {{https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b6b36zal/​zadani/​9_permutations|zde - Permutations}}
 +
 +===== Podpůrné soubory =====
 +
 +Faktoriál řešený pomocí rekurze a iterativně:​ {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​factorialrecursion.py|factorialrecursion.py}}
 +
 +Fibinacciho číslo řešno pomocí rekurze a iterativně:​ {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​fibonacci.py|fibonacci.py}}
 +
 +Nejvyšší společný dělitel GCD - rekurzivní implementace:​ {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​gcd.py|gcd.py}}
 +
 +Obrácení pole - rekurzivní implementace:​ {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​revert.py|revert.py}}
 +
 +Merge sort - rekurzivní implementace:​ {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​mergesort.py|mergesort.py}}
 +
 +Quick sort - rekurzivní implementace:​ {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​quicksort.py|quicksort.py}}
 +
 +Merge sort - pro dokončení na cvičení: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​mergesort_incomplete.py|mergesort_incomplete.py}}
  
courses/b6b36zal/cviceni/9.cviceni.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)