Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b6b36zal:cviceni:8.cviceni [2018/08/27 14:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Osmé cvičení ======
  
 +Toto cvičení je zaměřeno na práci s abstraktními datovými typy a představní HeapSortu.
 +Slajdy jsou k dispozici zde {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_8.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_8.pptx|pptx}}
 +
 +===== Zadání Osmé úkolu =====
 +
 +Zadání osmého domácího úkolu je {{https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b6b36zal/​zadani/​8_bst|zde - BST}}
 +
 +===== Podpůrné soubory =====
 +
 +Skeleton pro Queue: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​myqueueskeleton.py|myqueueskeleton.py}}
 +
 +Skeleton pro Stack: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​stackskeleton.py|stackskeleton.py}}
 +
 +Implementace Queue: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​myqueue.py|myqueue.py}}
 +
 +Implementace Stack: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​stack.py|stack.py}}
 +
 +Implementace HeapSortu: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​heapsort.py|heapsort.py}}
 +
 +Skeleton pro HeapSort: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​heapsortsk.py|heapsortsk.py}}
courses/b6b36zal/cviceni/8.cviceni.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)