Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b6b36zal:cviceni:7.cviceni [2018/08/27 14:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Sedmé cvičení ======
  
 +Toto cvičení je zaměřeno na práci s abstraktními datovými typy a úvodu do tříd.
 +Slajdy jsou k dispozici zde {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_7.pdf|}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_7.pptx|pptx}}
 +
 +===== Zadání sedmého úkolu =====
 +
 +Zadání sedmého domácího úkolu je {{https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b6b36zal/​zadani/​7_showroom|zde - Showroom}}
 +
 +===== Podpůrné soubory =====
 +
 +Příklad, který vznikl na úterníním cvičení (11:00) je zde {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​cviceni7.py| }}
 +
 +{{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​firstnode.py|firstnode.py}}
 +
 +{{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​firstobject.py|firstobject.py}}
 +
 +{{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​firstpriorityqueue.py|firstpriorityqueue.py}}
courses/b6b36zal/cviceni/7.cviceni.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)