Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b6b36zal:cviceni:6.cviceni [2018/08/27 14:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Šesté cvičení ======
 +
 +Toto cvičení je zaměřeno na pokročilejší práci s polem a základní řadící algoritmy.
 +Slajdy jsou k dispozici zde {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_6.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_6.pptx|pptx}}
 +
 +===== Zadání =====
 +
 +Šestým domácím úkolem je data sorting. Zadání je {{https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b6b36zal/​zadani/​6_data_sorting|zde - Data sorting}}
 +
 +===== Podpůrné soubory =====
 +
 +Základní práce s polem - hledání nejvyšších čísel, prohazování a pod.: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​find.py|find.py}}
 +
 +Základní řadící algoritmy a jejich využití: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​sorting.py|sorting.py}}
  
courses/b6b36zal/cviceni/6.cviceni.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)