Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b6b36zal:cviceni:5.cviceni [2018/08/27 14:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Páté cvičení ======
 +
 +Toto cvičení je zaměřeno na základní práci s polem a listem.
 +Slajdy jsou k dispozici zde {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_5.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_5.pptx|pptx}}
 +
 +===== Zadání pátého úkolu =====
 +
 +Pátým úkolem jsou [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b6b36zal/​zadani/​5_ukol|Polynomi]] (vyhodnocení polynomu, násobení a sčítání)
 +
 +===== Podpůrné soubory =====
 +
 +Základní práce s polem a listem: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​arrayintroduction.py|arrayintroduction.py}}
 +
 +Základní práce s polem - značky aut {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​manufactures.py|manufactures.py}}
 +
 +Fibonacciho číslo a náhodná čísla: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​calculations.py|calculations.py}}
 +
 +Náhodná čísla a hledání největšího čísla: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​numbers.py|numbers.py}}
  
courses/b6b36zal/cviceni/5.cviceni.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)