Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b6b36zal:cviceni:4.cviceni [2018/08/27 14:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Čtvrté cvičení ======
 +
 +Toto cvičení je zaměřeno na základní práci s cykly.
 +Slajdy jsou k dispozici zde {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_4.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_4.pptx|pptx}}
 +
 +===== Zadání čtvrtého úkolu =====
 +
 +Čtvrtým úkolem je [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b6b36zal/​zadani/​4_pi|Číslo PI]]. Jedná se o různé způsoby výpočtu čísla PI. Více v detailním zadáním. Za úkol je možné získat až 5 bodů.
 +
 +===== Podpůrné soubory =====
 +Ukázka jednoduchého cyklu: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​simplecycle.py|simplecycle.py}}
 +
 +Ukázka výpočtu sumy s pomocí cyklu a vzorce: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​sum.py|sum.py}}
 +
 +Ukázka výpočtu faktoriálu:​ {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​factorial.py|factorial.py}}
 +
 +Ukázka výpočtu čísla e: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​enumber.py|enumber.py}}
 +
 +Ukázka výpočtu odmocniny: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​sqrt.py|sqrt.py}}
 +
 +Ukázka testu prvočíselnosti:​ {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​primenumber.py|primenumber.py}}
 +
 +Ukázka výpočtu PI pomocí algoritmu monte carlo:​{{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​montecarlo.py|montecarlo.py}}
  
courses/b6b36zal/cviceni/4.cviceni.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)