Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b6b36zal:cviceni:3.cviceni [2018/08/27 14:20]
127.0.0.1 external edit
courses:b6b36zal:cviceni:3.cviceni [2018/10/15 21:15] (current)
seredlad [Třetí cvičení]
Line 2: Line 2:
  
 Toto cvičení je zaměřeno na základní práci s funkcemi a zaměřuje se i na řízení běhu programu pomocí IF a vyjímek. Toto cvičení je zaměřeno na základní práci s funkcemi a zaměřuje se i na řízení běhu programu pomocí IF a vyjímek.
-Slajdy ​jsou k dispozici zde {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_3.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_3.pptx|pptx}}+Prezentace ​jsou k dispozici zde {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_3.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_3.pptx|pptx}}
  
-[[http://​seredlad.pages.felk.cvut.cz/​slides/​zal/​lab03.html| On-line prezentace]] k cvičení vytvořená v zimním semestru ak. roku 2017/18 vycházející z obsahu dostupného na courseware. Vzorová řešení příkladů a jiné zdrojové kódy jsou součástí prezentace dostupné v „Presenter view“ (klávesa P). Dotazy a připomínky směrujte na adresu [[mailto:​seredlad@fel.cvut.cz|seredlad@fel.cvut.cz]]. 
 ===== Zadání třetího úkolu ===== ===== Zadání třetího úkolu =====
  
courses/b6b36zal/cviceni/3.cviceni.txt · Last modified: 2018/10/15 21:15 by seredlad