Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b6b36zal:cviceni:2.cviceni [2018/08/27 14:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Druhé cvičení ======
 +
 +Toto cvičení je zaměřeno na základní práce s proměnnými,​ datovými typy, funkcemi a moduly v Pythonu.
 +Slajdy jsou k dispozici zde {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_2.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_2.pptx|pptx}}
 +
 +[[http://​seredlad.pages.felk.cvut.cz/​slides/​zal/​lab02.html| On-line prezentace]] k cvičení vytvořená v zimním semestru ak. roku 2017/18 vycházející z níže dostupného obsahu. Vzorová řešení příkladů a jiné zdrojové kódy jsou součástí prezentace dostupné v „Presenter view“ (klávesa P). Dotazy a připomínky směrujte na adresu [[mailto:​seredlad@fel.cvut.cz|seredlad@fel.cvut.cz]].
 +
 +
 +===== Zadání druhého úkolu =====
 +
 +Druhým úkolem je [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b6b36zal/​zadani/​2_python_in_action|Python in action]] a je zaměřen na jednoduchou práci s řetězci, soubory a funkce. Za úkol je možné získat až dva body. Více v detailním zadáním.
 +
 +===== Podpůrné soubory =====
 +Řešení whoami bez funkce {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​whoami.py|}}
 +
 +Řešení načtení vstupu ze standardního vstupu předanou pomocí pipe {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​load.py|}}.
 +
 +Řečení k nameAndAge s pomocí funkcí {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​nameandage.py|}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
courses/b6b36zal/cviceni/2.cviceni.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)