Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b6b36zal:cviceni:11.cviceni [2018/08/27 14:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Jedenácté cvičení ======
  
 +Toto cvičení je zaměřeno na práci s grafy a na hledání a jejich průchody. K cvičení budou využity slajdy z minulého cvičení.
 +Slajdy jsou k dispozici zde {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_10.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_10.pptx|pptx}}.
 +
 +===== Upozornění:​ Zadání Desátého úkolu =====
 +
 +Již na minulé hodině vám byl zadán desátý domácí úkol - případné dotazy by jste měli konzultovat na tomto cvičení. Zadání desátého domácího úkolu je {{https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b6b36zal/​zadani/​10_dijkstra|zde - Dijkstra}}
 +
 +===== Podpůrné soubory =====
 +
 +Budou uveřejněny až po cvičení.
 +
 +Soubory pro utery 11:00 {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​graphsearch.py|}} {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​graphviz.py|}} {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​graph.png?​direct&​200|}}
courses/b6b36zal/cviceni/11.cviceni.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)