Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b6b36zal:cviceni:10.cviceni [2018/08/27 14:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Desáté cvičení ======
 +
 +Toto cvičení je zaměřeno na práci s grafy a na hledání minimální kostry v Grafu.
 +Slajdy jsou k dispozici zde {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_10.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_10.pptx|pptx}}.
 +
 +===== Zadání Desátého úkolu =====
 +
 +Zadání desátého domácího úkolu je {{https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b6b36zal/​zadani/​10_dijkstra|zde - Dijkstra}}
 +
 +===== Podpůrné soubory =====
 +
 +Budou uveřejněny až po cvičení.
  
courses/b6b36zal/cviceni/10.cviceni.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)