Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b6b36zal:cviceni:1.cviceni [2018/08/27 14:20]
127.0.0.1 external edit
courses:b6b36zal:cviceni:1.cviceni [2018/09/28 13:15] (current)
seredlad [1.Cvičení]
Line 1: Line 1:
-====== ​1.Cvičení ======+====== ​První cvičení ======
  
 Během prvního cvičení se seznámíte s cílem předmětu, fakultními stránkami, klasifikační stupnicí a dalšími důležitými věcmi. Během prvního cvičení se seznámíte s cílem předmětu, fakultními stránkami, klasifikační stupnicí a dalšími důležitými věcmi.
courses/b6b36zal/cviceni/1.cviceni.txt · Last modified: 2018/09/28 13:15 by seredlad