Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b36pjc:ukoly:semestralka [2018/10/18 01:31]
jerabma7 Autoupdate to version a4008b690c92
courses:b6b36pjc:ukoly:semestralka [2019/01/04 10:02] (current)
havlicr [Odevzdání, termín a hodnocení]
Line 49: Line 49:
 Pokud je potřeba vysvětlit složité součásti návrhu (velká funkce, komplikovaná třída, složitá synchronizace),​ není nutné psát detaily do readme, raději je pište do komentářů v kódu. Pokud je potřeba vysvětlit složité součásti návrhu (velká funkce, komplikovaná třída, složitá synchronizace),​ není nutné psát detaily do readme, raději je pište do komentářů v kódu.
  
-**Termín odevzdání je konec 3. zkouškového týdne, neděle 3. února ​2018.**+**Termín odevzdání je konec 3. zkouškového týdne, neděle 3. února ​2019.**
 Odevzdání je možné i 4. týden zkouškového období, ale již bude aplikována Odevzdání je možné i 4. týden zkouškového období, ale již bude aplikována
 penalizace ve výšce poloviny bodů z možného bodového maxima. penalizace ve výšce poloviny bodů z možného bodového maxima.
courses/b6b36pjc/ukoly/semestralka.txt · Last modified: 2019/01/04 10:02 by havlicr