Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b6b36pjc:ukoly:list [2018/11/06 18:51]
jerabma7 Autoupdate to version 18156d2a616e
courses:b6b36pjc:ukoly:list [2018/12/04 11:47] (current)
jerabma7 Autoupdate to version 30957a1b98ba
Line 83: Line 83:
   * Funkcionalita v jednotlivých částech a jejich pořadí není náhodné. Pokud se vám některá funkcionalita zdá hrozně složitá, rozmyslete si, jestli si její implementaci nemůžete zjednodušit vhodným využitím již existující funkcionality((Některé případy jsou i na cvičení)).   * Funkcionalita v jednotlivých částech a jejich pořadí není náhodné. Pokud se vám některá funkcionalita zdá hrozně složitá, rozmyslete si, jestli si její implementaci nemůžete zjednodušit vhodným využitím již existující funkcionality((Některé případy jsou i na cvičení)).
   * Když je deklarace třídy v nějakém ''​namespace'',​ musí v něm být i definice.   * Když je deklarace třídy v nějakém ''​namespace'',​ musí v něm být i definice.
 +  * Pokud máte problém s komplexitou metody ''​split'',​ zkontrolujte,​ zda nemáte stejný problém, jako je předveden na 6. cvičení v sekci [[courses:​b6b36pjc:​cviceni:​cviceni-06#​dalsi_priklady|další příklady]],​ konkrétně ''​tracker_in_a_jar''​.
  
  
courses/b6b36pjc/ukoly/list.txt · Last modified: 2018/12/04 11:47 by jerabma7