Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b6b36pjc:ostatni:priprava-prostredi [2018/09/25 20:17]
horenmar created
courses:b6b36pjc:ostatni:priprava-prostredi [2018/09/26 14:14] (current)
horenmar
Line 6: Line 6:
 pracovat na vlastních strojích, tato stránka obsahuje seznam programů, pracovat na vlastních strojích, tato stránka obsahuje seznam programů,
 které budete potřebovat během semestru a kde se dají najít (stáhnout). které budete potřebovat během semestru a kde se dají najít (stáhnout).
 +
 +Pokud budete pracovat na školních počítačích,​ přečtěte si poslední sekci
 +této stránky a nastavte si předem heslo pro váš školní účet.
  
 Během semestru budete potřebovat 4 programy: Během semestru budete potřebovat 4 programy:
Line 73: Line 76:
   * [[https://​www.jetbrains.com/​clion/​download/#​section=linux|CLion]] je komerční, ale zdarma pro studenty   * [[https://​www.jetbrains.com/​clion/​download/#​section=linux|CLion]] je komerční, ale zdarma pro studenty
   * [[https://​code.visualstudio.com/​Download|VSCode]] je na hranici mezi IDE a textovým editorem, díky spoustě pluginů podporuje i C%%++%%   * [[https://​code.visualstudio.com/​Download|VSCode]] je na hranici mezi IDE a textovým editorem, díky spoustě pluginů podporuje i C%%++%%
-  * [[https://​netbeans.org/​|NetBeans]] je stejné IDE, jako je na školních strojích. Z uvedených IDE ho doporučujeme nejméně, protože aktuální verze NetBeans nefunguje s aktuální verzí Javy a GCC.+  * [[https://​netbeans.org/​|NetBeans]] je stejné IDE, jako je na školních strojích. Z uvedených IDE ho doporučujeme nejméně, protože aktuální verze NetBeans nefunguje s aktuální verzí Javy a GCC
  
  
Line 130: Line 133:
 </​code>​ </​code>​
  
-Pokud se test nepovede, napište na fórum.+Pokud je váš výstup zásadně jiný, 
 +[[https://​cw.felk.cvut.cz/​forum/​thread-3958.html|napište na fórum]]. 
 + 
 + 
 +==== Školní stroje ==== 
 +V místnostech používaných pro cvičení je při bootu k dispozici ''​Ubuntu'',​ kde 
 +najdete Clang ve verzi 3.8, g%%++%% ve verzi 5.3.0, Netbeans, Eclipse a 
 +samozřejmě základní linuxí utility. Jako IDE doporučujeme Netbeans, kde si 
 +budete muset aktivovat C/C%%++%% plugin, jako čistý textový editor můžete použít 
 +třeba Gedit (nebo všudypřítomné vi/nano). 
 + 
 +//Pokud budete používat Netbeans, nezapomeňte si nastavit nástroje na Clang a 
 +standard jazyka na C%%++%%14//.
  
-ToDo: vytvořit thread na fóru a dát sem odkaz+Před prvním přihlášením si budete [[https://​www.felk.cvut.cz|muset nastavit 
 +heslo]].
  
courses/b6b36pjc/ostatni/priprava-prostredi.txt · Last modified: 2018/09/26 14:14 by horenmar