Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b36pjc:ostatni:git-intro [2018/11/01 00:52]
jerabma7 Autoupdate to version 4f6708a216d0
courses:b6b36pjc:ostatni:git-intro [2018/12/04 16:13] (current)
jerabma7 Autoupdate to version 5deb5dd6d18a
Line 214: Line 214:
 Tag se dá vytvořit příkazem ''​git tag'',​ např. ''​git tag -a v0.1'',​ anebo z Tag se dá vytvořit příkazem ''​git tag'',​ např. ''​git tag -a v0.1'',​ anebo z
 kontextového menu v programu ''​gitk'',​ při kliknutí na patřičný commit (viz kontextového menu v programu ''​gitk'',​ při kliknutí na patřičný commit (viz
-{{#Zobrazení změn}}). Samotný ''​git tag''​ pak vypíše seznam všech tagů.+[[#zobrazeni_zmen_diff|Zobrazení změn]]). Samotný ''​git tag''​ pak vypíše seznam všech tagů.
  
 Seznam všech tagů se nám taky zobrazí na gitlabu v záložce Repository -> Tags. A Seznam všech tagů se nám taky zobrazí na gitlabu v záložce Repository -> Tags. A
courses/b6b36pjc/ostatni/git-intro.txt · Last modified: 2018/12/04 16:13 by jerabma7