Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b4m33pal:zkouska [2019/01/13 18:35]
berezovs
courses:b4m33pal:zkouska [2019/01/13 18:36] (current)
berezovs
Line 16: Line 16:
 Zkoušky probíhají většinou mimo učebny Katedry kybernetiky,​ je nutno dodržovat pravidla provozu těchto učeben. Speciálně:​ \\ Zkoušky probíhají většinou mimo učebny Katedry kybernetiky,​ je nutno dodržovat pravidla provozu těchto učeben. Speciálně:​ \\
 Učebna bude 404 využívána pro práci s vlastními notebooky, které neprocházejí kontrolami ve smyslu BOZP FEL, je třeba respektovat odstavce 4 a 5 Provozního řádu pro 115:  http://​svti.fel.cvut.cz/​cz/​services/​studovny/​rad-nb.html\\ Učebna bude 404 využívána pro práci s vlastními notebooky, které neprocházejí kontrolami ve smyslu BOZP FEL, je třeba respektovat odstavce 4 a 5 Provozního řádu pro 115:  http://​svti.fel.cvut.cz/​cz/​services/​studovny/​rad-nb.html\\
-Dozor učebny zajistí ​vždy večer předchozího dne odemčení koryt se zásuvkami 230V a odsunutí monitorů, klávesnic a myší z hlavní pracovní plochy stolů. Studenti jsou povinni opatrně manipulovat s notebooky (v minulosti několikrát došlo k mechanickému poškození monitoru).+Dozor učebny zajistí odemčení koryt se zásuvkami 230V a odsunutí monitorů, klávesnic a myší z hlavní pracovní plochy stolů. Studenti jsou povinni opatrně manipulovat s notebooky (v minulosti několikrát došlo k mechanickému poškození monitoru).
  
  
courses/b4m33pal/zkouska.txt · Last modified: 2019/01/13 18:36 by berezovs