Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b33opt:cviceni:domaci_ulohy:lsq2:start [2018/10/26 15:22] (current)
drbohlav created
Line 1: Line 1:
 +====  (DÚ2) Metoda nejmenších čtverců 2 ====
 +
 +** Co potřebujete udělat: **
 +  * Přečtěte si {{https://​gitlab.fel.cvut.cz/​B0B33OPT/​public/​blob/​master/​cviceni/​02_ar_model/​02_ar_model.pdf|zadání}} úlohy.
 +  * Z {{ https://​gitlab.fel.cvut.cz/​B0B33OPT/​public/​tree/​master/​cviceni/​02_ar_model | gitlabu}} ​ si stáhněte vstupní data pro tuto úlohu ''​gong.wav''​ a šablony pro funkce k implementaci:​ ''​ar_fit_model.m'',​ ''​ar_predict.m''​ a ''​solve_ls.m''​.
 +  * K práci na úloze máte k dispozici také soubor ''​du2.m''​. Využijete z něj kousky kódu pro načtení WAV souboru, apod. ''​du2''​ je podpůrný skript, neodevzdává se.   
 +  * Pro bod 1 zadání: Implementujte funkci ''​ar_fit_model''​. ​
 +  * Pro bod 2 zadání: Implementujte funkci ''​solve_ls''​. ​
 +  * Pro bod 3 zadání: Implementujte funkci ''​ar_predict''​. ​
 +  * Zabalte tři implementované ''​.m''​ funkce do ZIP souboru a nahrajte je do [[https://​cw.felk.cvut.cz/​brute/​ | upload systému]]. Udělejte ZIP soubor tak, aby se vaše soubory rozbalily rovnou do aktuálního adresáře, ne do nějakého podadresáře (jinak to nebude fungovat.)
  
courses/b33opt/cviceni/domaci_ulohy/lsq2/start.txt · Last modified: 2018/10/26 15:22 by drbohlav