Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:a6m33li:start [2019/02/15 10:32]
huptycm [Náplň cvičení]
courses:a6m33li:start [2019/02/15 10:33]
huptycm [Podmínky udělení zápočtu]
Line 83: Line 83:
   * Předmět je veden konzultační formou a tak jsou účast na přednáškách a cvičeních dobrovolné. Avšak velmi bych doporučoval udělat 3 cvičení, na kterých se budou probírat zadání úloh.   * Předmět je veden konzultační formou a tak jsou účast na přednáškách a cvičeních dobrovolné. Avšak velmi bych doporučoval udělat 3 cvičení, na kterých se budou probírat zadání úloh.
   * Pro získání zápočtu musíte odevzdat všchny úlohy.   * Pro získání zápočtu musíte odevzdat všchny úlohy.
-  * Musíte získat v součtu minimálně ​23 bodů ze všech úlohy.+  * Musíte získat v součtu minimálně ​24 bodů ze všech úlohy.
   * Všechny úlohy musí splňovat minimální (povinně) body zadání, což odpovídá minimálnímu hodnocení 6 bodů.   * Všechny úlohy musí splňovat minimální (povinně) body zadání, což odpovídá minimálnímu hodnocení 6 bodů.
   * V případě, že má úloha hodnocení nižší než 6, musíte úlohu přepracovat a odevzdat znovu (splnit minimální předpoklady).   * V případě, že má úloha hodnocení nižší než 6, musíte úlohu přepracovat a odevzdat znovu (splnit minimální předpoklady).
courses/a6m33li/start.txt · Last modified: 2019/02/15 10:33 by huptycm