Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm2:intro_basic [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​
 +<​style>​
 +.code .kw1, .code .kw2, .code .kw4 { color: #00f; font-weight:​ bold; text-decoration:​ underline;}
 +.code .br0, .code .kw3, .code .me1, .code .me2, .code .nu0 { color: #000; }
 +.code .co1, .code .coMULTI { color: #080; font-style: normal; }
 +.code .co2 { color: #888; font-style: normal; }
 +.code .st0 { color: #a31515; }
 +</​style>​
 +</​HTML>​
 +
 +=====  0. Všeobecný postup =====
 + 
 +
 +  * Příjdu na vybraný server.
 +  * Přihlásím se nebo, pokud ho ještě nemám, zřídím si tam konto (cca 1-2 min. času).
 +  * Najdu odkaz "​Problems"​ nebo "​Browse problems"​ nebo "​Practice"​ apod.
 +  * Vyberu si úlohu, řeším, napíšu kód.
 +  * Zmáčknu tlačítko "​Submit",​ vložím svůj kód a odešlu.
 +  * Server buď rovnou ukáže výsledek nebo jdu do odkazu "My submissions"​ apod., kde je výsledek vidět.
 +  * Pokud se nedaří, buď dále ladím a odevzdávám nebo vyberu jinou úlohu.
 +
 +----
 +
 +===== 1. Archív regionálních kol ACM soutěže =====
 + 
 +
 +**Server:** [[https://​icpcarchive.ecs.baylor.edu/​index.php | ACM - ICPC Live Archive]],
 +
 +Ukázková úloha:
 +
 +Levý sloupeček: ​ //Browse problems --> Regionals 2013 --> Europe --> Central --> 6591-Bus//
 +
 +Nebo rovnou: [[https://​icpcarchive.ecs.baylor.edu/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=610&​page=show_problem&​problem=4602|Regionals 2013  Europe - Central, 6591 - Bus]]
 +
 +Malé ukázkové řešení v Javě:
 +
 +<code C>
 +import java.util.Scanner;​
 +
 +public class Main { // ACM ICPC  Archive 6591 
 +
 + public static void main(String[] args) {
 + // precompute results
 + int[] results = new int[31];
 + results[1] = 1;
 + for (int i = 2; i <= 30; i++) 
 + results[i] = 2 * results[i - 1] + 1;
 +
 + // produce output
 + int N, k;
 + Scanner input = new Scanner(System.in);​
 + N = input.nextInt();​
 + for (int i = 0; i < N; i++) {
 + k = input.nextInt();​
 + System.out.println(results[k]);​
 + }
 + }
 +
 +</​code>​
 +
 +-----
 +===== 2. Klasický server ve Valladolidu =====
 +
 +
 +**Server:** [[http://​uva.onlinejudge.org/​| UVA Online Judge]]  ​
 +
 +-----
 +
 +===== 3. Oblíbený polský server =====
 +
 +
 +**Server:** [[http://​www.spoj.com/​ | Sphere Online Judge]], ​
 +
 +
 +-----
 +
 +===== 4. Další servery viz =====
 +
 +
 +**Seznam:** [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Competitive_programming#​Online_contest_and_training_resources| rozcestník na Wikipedii]] ​
 +
 +
  
courses/a4b36acm2/intro_basic.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)