Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm2:2016_laso_p [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +[[https://​sites.google.com/​site/​czechacm/​home/​|{{:​courses:​a4b36acm:​acm2.jpg?​direct&​60 |}}]]  [[http://​upe.cvut.cz/​|{{:​courses:​a4b36acm:​upe.png?​direct&​60 |}}]]  ​
 +[[http://​cs.felk.cvut.cz/​|{{ :​courses:​a4b36acm:​k136.png?​direct&​60|}}]]  ​
 +[[https://​cyber.felk.cvut.cz/​|{{ :​courses:​a4b36acm:​k133.png?​direct&​80|}}]] \\
 +
 +====== ​ Letní Algoritmické Soustředění (LASO 2016)  ======
 +
 +==== 19. - 21. září (po, út, st), Karlovo náměstí 13., FEL ČVUT. ​ ====
 +
 +<​html>​
 +<a href="​https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​a4b36acm/​2016_laso"><​b>​Předběžný program</​b></​a>​
 +</​html>​
 +
 +====== REGISTRACE ​ ======
 +
 +[[https://​docs.google.com/​a/​fel.cvut.cz/​forms/​d/​1ckdd5JzVDAm63hF9tXiPdgOfrwyOiKSGS01RD_gBEk4/​|Vyplňte přihlášku]]
 +
 +Nejpozději do týdne obdržíte potvrzení o registraci. \\
 +
 +Prosíme o pochopení, detailní organizační pokyny budeme sestavovat podle počtu a zájmu přihlášených účastníků. Před začátkem září vás budeme informovat.
 + 
 +Soustředění je pro účastníky zdarma, občerstvení hradí pořádající organizace.
 +
 +[[berezovs@fel.cvut.cz| Dotazy a připomínky]]
 +
 +.
 +
 +.
 +
 +.
 +
 +----
 +Offline varianta přihlášení. Stáhněte si {{:​courses:​a4b36acm:​lasodop.docx| ​ přihlášku }} a vyplněnou odešlete na adresu [[berezovs@fel.cvut.cz| berezovs@fel.cvut.cz]]\\ ​
 +
  
courses/a4b36acm2/2016_laso_p.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)