Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm2:2016_laso [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +[[https://​sites.google.com/​site/​czechacm/​home/​|{{:​courses:​a4b36acm:​acm2.jpg?​direct&​60 |}}]]  [[http://​upe.cvut.cz/​|{{:​courses:​a4b36acm:​upe.png?​direct&​60 |}}]]  ​
 +[[http://​cs.felk.cvut.cz/​|{{ :​courses:​a4b36acm:​k136.png?​direct&​60|}}]]  ​
 +[[https://​cyber.felk.cvut.cz/​|{{ :​courses:​a4b36acm:​k133.png?​direct&​80|}}]] \\
 +
 +
 +
 +====== ​ Letní Algoritmické Soustředění LASO 2016  ======
 +
 +
 +**DATUM a MÍSTO**<​fc #​FFFFFF>​....................</​fc>​ **19. - 21. září** (po, út, st), Karlovo náměstí 13., FEL ČVUT. ​
 +
 +**REGISTRACE** [[courses:​a4b36acm:​2016_laso_p| Můžete se přihlašovat]].
 + 
 +**Kontakt a otázky** [[berezovs@fel.cvut.cz| Marko Berezovský]].\\ ​
 +
 +===== Program =====
 +
 +[[courses:​a4b36acm:​2016_laso_p|{{:​courses:​a4b36acm:​poster.jpg|}}]] ​
 +
 +====== Detaily pro nastupující bakaláře a a středoškoláky ======
 +
 +Sekce je zaměřena zejména na algoritmy a efektivní využívání důležitých datových struktur nezávisle na použitém jazyku, knihovnách,​ frameworku, druhu aplikace atd.  Budeme se tedy zabývat nejrůznějšími "​chytrými výpočetními triky" a vtipnými postupy, nebudeme probírat tzv. technologii,​ což znamená, že si bohatě vystačíme se základními prvky jazyka a standardní knihovnou. Volba jazyka (nebude-li příliš exotický) je na vás. Hodně času budeme věnovat aktivnímu programování vhodných úloh, doporučujeme přijít s vlastním počítačem. ​ Jako podporu práce běžně využíváme online vyhodnocovací systémy, jejich přehled najdete [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Competitive_programming|v úvodním článku]] a některé z nich si na místě vyzkoušíme.
 +\\
 +----
 +**Přihlášky,​ kontakt a otázky:** [[berezovs@fel.cvut.cz| Marko Berezovský]]\\ ​
 +----
 +
 +===============================================================================================
 +\\
 +\\
 +\\
 +==== S podporou ​ ====
 +[[https://​sites.google.com/​site/​czechacm/​home/​|{{:​courses:​a4b36acm:​acm2.jpg?​direct&​120|}}]] ​ [[http://​upe.cvut.cz/​|{{:​courses:​a4b36acm:​upe.png?​direct&​100|}}]]  ​
 +[[http://​cs.felk.cvut.cz/​|{{:​courses:​a4b36acm:​k136.png?​direct&​120| }}]]  ​
 +[[https://​cyber.felk.cvut.cz/​|{{:​courses:​a4b36acm:​k133.png?​direct&​160| }}]] \\
 +
 +<fc #​FFFFFF>​....</​fc>​[[https://​sites.google.com/​site/​czechacm/​home/​|Czech ACM ]] <fc #​FFFFFF>​.......</​fc>​
 +[[http://​upe.cvut.cz/​|Czech UPE]] <fc #​FFFFFF>​.........</​fc>​
 +[[http://​cs.felk.cvut.cz/​|CS.felk]] <fc #​FFFFFF>​..................</​fc>​
 +[[https://​cyber.felk.cvut.cz/​|Cyber.felk]] ​
 +
 +
  
courses/a4b36acm2/2016_laso.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)