Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:a0m33eoa:cviceni:tyden_08 [2018/11/26 11:47]
kubalik [Kde sledovat průběžné a finální výsledky]
courses:a0m33eoa:cviceni:tyden_08 [2018/11/26 11:52] (current)
kubalik [Co byste si měli vyzkoušet]
Line 45: Line 45:
  
   * různé funkční sady, např. {{ :​courses:​a0m33eoa:​cviceni:​sr_data.zip |SR_data}}   * různé funkční sady, např. {{ :​courses:​a0m33eoa:​cviceni:​sr_data.zip |SR_data}}
-  * různé nastavení velikosti populace, pravděpodobnosti křížení a mutace, selekce+  * různé nastavení ​ 
 +    * velikosti populace, 
 +    * maximální hloubky generovaných výrazů, 
 +    * pravděpodobnosti křížení a mutace, ​ 
 +    * selekce
   * různé instance klasifikačního a regresního problému   * různé instance klasifikačního a regresního problému
   * ...   * ...
  
courses/a0m33eoa/cviceni/tyden_08.txt · Last modified: 2018/11/26 11:52 by kubalik