Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:a0m33eoa:cviceni:tyden_06 [2018/11/04 15:23]
xposik [Náhradová strategie]
courses:a0m33eoa:cviceni:tyden_06 [2018/11/04 15:25] (current)
xposik [Náhradová strategie]
Line 37: Line 37:
 ===== Náhradová strategie ===== ===== Náhradová strategie =====
  
-Poslední modifikace se váže k náhradové strategii. NSGA-II používá ​generační ​náhradovou strategii ze staré populace $P_t$ a populace nově vygenerovaných řešení $Q_t$ vytvoří novou populaci $P_{t+1}$ tak, že z množiny řešení $P_t \Q_t$ vybere potřebný počet řešení z nejlepších nedominovaných frontů, viz přednáška.+Poslední modifikace se váže k náhradové strategii. NSGA-II používá náhradovou strategii, která ​ze staré populace $P_t$ a populace nově vygenerovaných řešení $Q_t$ vytvoří novou populaci $P_{t+1}$ tak, že z množiny řešení $P_t \cup Q_t$ vybere potřebný počet řešení z nejlepších nedominovaných frontů, viz přednáška.
  
 Implementujte tuto náhradovou strategii. Implementujte tuto náhradovou strategii.
courses/a0m33eoa/cviceni/tyden_06.txt · Last modified: 2018/11/04 15:25 by xposik