Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a0m33eoa:cviceni:tyden_04 [2018/10/18 11:04]
xposik created
courses:a0m33eoa:cviceni:tyden_04 [2018/10/18 11:07] (current)
xposik [Křížení]
Line 54: Line 54:
  
  
-Mutace+===== Mutace ​=====
  
 S mutací si nemusíme dělat hlavu. Perturbační funkce, které jsme implementovali v minulých cvičeních jsou vlastně operátory mutace. S mutací si nemusíme dělat hlavu. Perturbační funkce, které jsme implementovali v minulých cvičeních jsou vlastně operátory mutace.
  
  
-Náhradová strategie+===== Náhradová strategie ​=====
  
 Implementujte funkci pro náhradovou strategii. Implementujte funkci pro náhradovou strategii.
Line 79: Line 79:
  
  
-Evoluční algoritmus  ​ +===== Evoluční algoritmus  ​=====
 Vytvořte funkci/​třídu,​ která bude implementovat evoluční algoritmus. Vytvořte funkci/​třídu,​ která bude implementovat evoluční algoritmus.
  
Line 95: Line 94:
 ^        | Statistiky o průběhu optimalizace. | ^        | Statistiky o průběhu optimalizace. |
  
 +Zvažte, zda místo mnoha vstupních parametrů funkce či mnoha vlastností třídy nevyužít nějakou datovou strukturu, která by reprezentovala konfiguraci algoritmu a do funkce se předávala jako jediný parametr.
  
-Porovnání+===== Porovnání ​=====
  
 S využitím výstupů LS algoritmu a EA algoritmu a vizualizačních nástrojů z minulého cvičení byste měli být schopni vytvořit jednoduché porovnání obou typů algoritmů aplikovaných na stejný problém. S využitím výstupů LS algoritmu a EA algoritmu a vizualizačních nástrojů z minulého cvičení byste měli být schopni vytvořit jednoduché porovnání obou typů algoritmů aplikovaných na stejný problém.
courses/a0m33eoa/cviceni/tyden_04.txt · Last modified: 2018/10/18 11:07 by xposik