Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:a0m33eoa:cviceni:tyden_03 [2018/10/15 15:22]
xposik [Vizualizace]
courses:a0m33eoa:cviceni:tyden_03 [2018/11/04 17:53] (current)
xposik [Fitness funkce]
Line 20: Line 20:
  
 Tuto funkci můžete používat bez omezení, pak ale nemá konečné optimum (což pro účely porovnání algoritmů nevadí). Pokud byste chtěli, aby tato funkce měla konečné optimum, je třeba omezit prostor přípustných řešení. Některé algoritmy se mohou chovat jinak, pokud zvolíte omezení v okolí počátku souřadnic, např. $\langle -1,1 \rangle$, nebo pokud zvolíte obor přípustých řešení mimo počátek souřadnic, např. $\langle 99, 101 \rangle$. Znaménka u koeficientů $a_i$ určují, ve kterém rohu funkce leží optimum. Pro první nástřel je možné volit $a_i=1$. Následně znaménka koeficientů volte náhodně. Tuto funkci můžete používat bez omezení, pak ale nemá konečné optimum (což pro účely porovnání algoritmů nevadí). Pokud byste chtěli, aby tato funkce měla konečné optimum, je třeba omezit prostor přípustných řešení. Některé algoritmy se mohou chovat jinak, pokud zvolíte omezení v okolí počátku souřadnic, např. $\langle -1,1 \rangle$, nebo pokud zvolíte obor přípustých řešení mimo počátek souřadnic, např. $\langle 99, 101 \rangle$. Znaménka u koeficientů $a_i$ určují, ve kterém rohu funkce leží optimum. Pro první nástřel je možné volit $a_i=1$. Následně znaménka koeficientů volte náhodně.
 +
 +<WRAP center round download 60%>
 +{{ :​courses:​a0m33eoa:​cviceni:​linear_1.txt |Testová data 1}} | 
 +{{ :​courses:​a0m33eoa:​cviceni:​linear_2.txt |Testová data 2}}
 +</​WRAP>​
 +
  
 ** Step ** ** Step **
Line 28: Line 34:
  
 Omezení a umístění optima - viz funkce //linear// s tím rozdílem, že množina globálních optim je tvořena celým jedním schůdkem. ​ Omezení a umístění optima - viz funkce //linear// s tím rozdílem, že množina globálních optim je tvořena celým jedním schůdkem. ​
 +
 +<WRAP center round download 60%>
 +{{ :​courses:​a0m33eoa:​cviceni:​step_1.txt |Testová data 1}} | 
 +{{ :​courses:​a0m33eoa:​cviceni:​step_2.txt |Testová data 2}}
 +</​WRAP>​
  
  
Line 37: Line 48:
  
 K funkci je možné přistupovat jako k neomezené, inicializační rozsah se obvykle volí jako $\langle -5.12, 5.12 \rangle^D$. Můžete ale zkusit algoritmus inicializovat i v mnohem širším rozsahu, např. $\langle -100, 100\rangle^D$,​ a posoudit, zda to algoritmu spíše pomuže nebo spíše uškodí, a zkusit najit zdůvodnění. K funkci je možné přistupovat jako k neomezené, inicializační rozsah se obvykle volí jako $\langle -5.12, 5.12 \rangle^D$. Můžete ale zkusit algoritmus inicializovat i v mnohem širším rozsahu, např. $\langle -100, 100\rangle^D$,​ a posoudit, zda to algoritmu spíše pomuže nebo spíše uškodí, a zkusit najit zdůvodnění.
 +
 +<WRAP center round download 60%>
 +{{ :​courses:​a0m33eoa:​cviceni:​rastrigin.txt |Testová data}}
 +</​WRAP>​
  
  
Line 46: Line 61:
  
 K funkci je možné přistupovat jako k neomezené, inicializační rozsah se obvykle volí jako $\langle -600, 600 \rangle^D$. ​ K funkci je možné přistupovat jako k neomezené, inicializační rozsah se obvykle volí jako $\langle -600, 600 \rangle^D$. ​
 +
 +<WRAP center round download 60%>
 +{{ :​courses:​a0m33eoa:​cviceni:​griewank.txt |Testová data}}
 +</​WRAP>​
 +
  
  
Line 56: Line 76:
 Funkce se obvykle optimalizuje v rozsahu $\langle -512.03, 511.97 \rangle^D$ a její minimální hodnota je cca -418.9829. ​ Funkce se obvykle optimalizuje v rozsahu $\langle -512.03, 511.97 \rangle^D$ a její minimální hodnota je cca -418.9829. ​
  
 +<WRAP center round download 60%>
 +{{ :​courses:​a0m33eoa:​cviceni:​schwefel.txt |Testová data}}
 +</​WRAP>​
  
  
courses/a0m33eoa/cviceni/tyden_03.txt · Last modified: 2018/11/04 17:53 by xposik