Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a0b17mtb:software [2018/09/17 18:12]
127.0.0.1 external edit
courses:a0b17mtb:software [2018/09/25 20:02] (current)
masekmi6
Line 4: Line 4:
  
 V předmětu A0B17MTB budeme pracovat výhradně v systému Matlab bez jakékoli nástavby nebo rozšíření (Simulink, toolboxy, ...). V předmětu A0B17MTB budeme pracovat výhradně v systému Matlab bez jakékoli nástavby nebo rozšíření (Simulink, toolboxy, ...).
-Studenti ČVUT FEL si mohou Matlab legálně stáhnout pro studijní účely na stránkách [[https://​www.fel.cvut.cz/​cz/​user-info/​matlab.html]]. Tato verze funguje i mimo síť ČVUT.+<del>Studenti ČVUT FEL si mohou Matlab legálně stáhnout pro studijní účely na stránkách [[https://​www.fel.cvut.cz/​cz/​user-info/​matlab.html]]. Tato verze funguje i mimo síť ČVUT.</​del>​ <fc #​DD0000>​Změna od 1.10.2018 vyžaduje také IP adresu ČVUT. Doporučujeme použít univerzitní licenci.</​fc>​
  
-Studenti z jiných fakult mohou využít multilicenci přístupnou na [[https://​download.cvut.cz/​]]. Ta ovšem funguje pouze z ip ČVUT 147.32.*.*.+Studenti z jiných fakult mohou využít multilicenci přístupnou na [[https://​download.cvut.cz/​]]. Ta ovšem funguje pouze z ip ČVUT 147.32.*.*. Pro přístup do sítě ČVUT i mimo univerzitu je možné využít VPN, [[http://​svti.fel.cvut.cz/​cz/​services/​vpn.html | více na stránkách SVTI]].
  
courses/a0b17mtb/software.txt · Last modified: 2018/09/25 20:02 by masekmi6