Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:a0b17mtb:projects:seznam_projektu [2019/01/28 15:04]
masekmi6
courses:a0b17mtb:projects:seznam_projektu [2019/02/16 10:34] (current)
capekmi2
Line 8: Line 8:
 ===== Náměty na projekty ===== ===== Náměty na projekty =====
  
-U většiny projektů je na konci popisu v závorce zkratka jména vyučujícího,​ který zadání vytvářel a za projekt zodpovídá. S tímto člověkem projekt průběžně konzultujte.+U většiny projektů je na konci popisu v závorce zkratka jména vyučujícího,​ který zadání vytvářel a za projekt zodpovídá. S tímto člověkem projekt průběžně konzultujte ​- za zadání projektu se nepovažuje popis níže, ale až konkrétní podoba domluvená s vyučujícím!
  
 ^**Zkratka** ​ ^        **Jméno** ​            ​^ ​ **E-mail** ​                   ^ ^**Zkratka** ​ ^        **Jméno** ​            ​^ ​ **E-mail** ​                   ^
 | MČ         | doc. Ing. Miloslav Čapek, Ph.D.    | [[miloslav.capek@fel.cvut.cz]] | | MČ         | doc. Ing. Miloslav Čapek, Ph.D.    | [[miloslav.capek@fel.cvut.cz]] |
-| VA         | Ing. Viktor Adler             ​| [[adlervik@fel.cvut.cz]] ​      |+| VA         | Ing. Viktor Adler, Ph.D.      ​| [[adlervik@fel.cvut.cz]] ​      |
 | VL         | Ing. Vít Losenický ​           | [[losenvit@fel.cvut.cz]] ​      | | VL         | Ing. Vít Losenický ​           | [[losenvit@fel.cvut.cz]] ​      |
 | MM         | Ing. Michal Mašek ​            | [[michal.masek@fel.cvut.cz]] ​  | | MM         | Ing. Michal Mašek ​            | [[michal.masek@fel.cvut.cz]] ​  |
Line 20: Line 20:
 | MP         | Ing. Milan Příhoda, Ph.D.     | [[milan.prihoda@cst.com]] ​     | | MP         | Ing. Milan Příhoda, Ph.D.     | [[milan.prihoda@cst.com]] ​     |
 | TK         | Ing. Tomáš Kořínek, Ph.D.     | [[tomas.korinek@fel.cvut.cz]] ​ | | TK         | Ing. Tomáš Kořínek, Ph.D.     | [[tomas.korinek@fel.cvut.cz]] ​ |
 +
  
 === Aplikace === === Aplikace ===
courses/a0b17mtb/projects/seznam_projektu.txt · Last modified: 2019/02/16 10:34 by capekmi2