Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a0b17mtb:historie_anket [2018/09/17 18:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Ankety a zpětná vazba ======
  
 +Každý správný předmět se má postupně vyvíjet, zlepšovat a přizpůsobovat nejen potřebám a přáním studentů, ale i současnému stavu v dané problematice. Za naprostou samozřejmost bereme postupnou úpravu materiálu tak, aby byly vždy aktuální. Nadto se snažíme předmět postupně vylepšovat a reagovat na zpětnou vazbu od studentů. Jmenovitě jsme pro Vás připravili:​
 +
 +=== ZS 2017/18 ===
 +  * GUI se bude učit o týden dříve (9. a 10. týden) tak, aby se kompletně stihl. Množinové operace přesunuty za GUI.
 +
 +=== LS 2016/17 ===
 +  * Zkrácení úvodní části, doplnění a aktualizace materiálů,​ revize projektů.
 +
 +=== ZS 2016/17 ===
 +  * Tento semestr byly přednášky rozděleny tak, aby se fakticky probírané přednášky výrazně nezpožďovaly za harmonogramem.
 +
 +=== LS 2015/16 ===
 +  * [[courses:​a0b17mtb:​podminky|Nová kritéria hodnocení předmětu]]
 +  * Studenti si sami mohou vybrat, na kterých testovacích problémech prokáží své znalosti Matlabu (buďto zaměřené více na fyziku / zaměřené více na algoritmy a diskrétní matematiku)
 +=== ZS 2015/16 ===
 +  * Zavedení soutěžních témat
 +  * Všechny přednášky dostupné i v anglickém jazyce
 +  * Otevřena anglická verze předmětu (AE0B17MTB)
 +=== LS 2014/15 ===
 +  * Přidány bonusové slajdy s pokročilou tematikou (slajdy jsou na šedém podkladu)
 +  * Upraveny všechny slajdy s GUI (zcela nové grafické jádro Matlabu)
 +=== ZS 2014/15 ===
 +  * Re-organizace přednášek (z osmi souborů rozčleněno na dvanáct souborů pro stejný počet týdnů)
 +=== LS 2013/14 ===
 +  * Zavedení předmětu
 +
 +===== Historie fakultní ankety =====
 +
 +Výsledky školních anket z přechozích semestrů můžete najít [[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​anketa/​aktualni/​courses/​A0B17MTB/​| ZDE]].
 +
 +===== Ankety v 3. týdnu =====
 +
 +Protože má fakultní anketa vždy 1 semestr skluz, pořádáme již tradičně ve 2-3 týdnu vlastní krátkou anketu. Podle ní nastavujeme tempo předmětu.
 +
 +==== Anketa za ZS 2016/2017 ====
 +Stav interní ankety: 23 odpovědí k 24. 11. 2016 (účast: 51.1% z aktivních studentů)
 +
 +{{:​courses:​a0b17mtb:​zs16-17:​mtb_anketa1_zs16-17.png?​nolink|}}
 +
 +==== Anketa za LS 2015/2016 ====
 +Stav interní ankety: 35 odpovědí k 20. 4. 2016 (účast: 50,7%)
 +
 +{{:​courses:​a0b17mtb:​ls15-16:​mtb_anketa1_ls15-16.png?​nolink|}}
 +
 +==== Anketa za ZS 2015/2016 ====
 +Stav interní ankety: 46 odpovědí k 3. 11. 2015 (účast: 64,8%)
 +
 +{{:​courses:​a0b17mtb:​zs15-16:​opinion_poll:​mtb_zs15-16_poll.png?​nolink|}}
 +
 +
 +==== Anketa za LS 2014/2015 ====
 +Stav interní ankety: 46 odpovědí k 2. 3. 2015
 +
 +{{:​courses:​a0b17mtb:​ls14-15:​mtb_w02_anketa_ls1415_v2.png?​nolink|}}
courses/a0b17mtb/historie_anket.txt · Last modified: 2018/09/17 18:12 (external edit)