Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:pri-bootcamp:03 [2018/09/27 10:21]
kubikji2 [Úkoly]
courses:pri-bootcamp:03 [2018/09/27 11:02] (current)
kubikji2 [Úkoly]
Line 645: Line 645:
  
 == Řešení == == Řešení ==
- //​Bude zveřejněno na konci třetího dne.// 
  
 /* /*
 + //​Bude zveřejněno na konci třetího dne.//
 +*/
 +
 <code python> <code python>
 +
 +# Jan Tosner
 +
 +seznam = []
 +for i in range(0,​10):​
 + x = int(float(input("​Zadejte číslo: ")))
 + seznam.insert(0,​x)
 +print(seznam)
  
 </​code>​ </​code>​
-*/+
 === Úkol 2 === === Úkol 2 ===
 Napište program, který načte 5 čísel a najde medián. Napište program, který načte 5 čísel a najde medián.
  
 == Řešení == == Řešení ==
- //​Bude zveřejněno na konci třetího dne.// 
  
 /* /*
 + //​Bude zveřejněno na konci třetího dne.//
 +*/
 +
 <code python> <code python>
 +
 +# Stepan
 +
 +numbers = []
 +y = 5
 +for i in range (0, 5):
 +    x = input ("​zadejte " + str(y) + " cisel"​)
 +    x = int (x)
 +    numbers.append(x)
 +numbers.sort ()
 +z = len (numbers)
 +if z%2 == 0:
 +    med = (numbers[z/​2]+numbers[(z/​2)+1])/​2
 +    print (med)
 +else:
 +    med = numbers[(int(z/​2))]
 +    print (med)
  
 </​code>​ </​code>​
-*/+
  
 === Úkol 3 === === Úkol 3 ===
Line 668: Line 697:
  
 == Řešení == == Řešení ==
- //​Bude zveřejněno na konci třetího dne.// 
  
 /* /*
 + //​Bude zveřejněno na konci třetího dne.//
 +*/
 +
 <code python> <code python>
  
 +# Jan Tosner
 +
 +seznam = []
 +for i in range(0,​10):​
 + x = int(float(input("​Zadejte číslo: ")))
 + seznam.append(x)
 +seznam.sort()
 +print("​Jsou to tato čísla:",​seznam[-1],​ "​a",​ seznam[0])
 </​code>​ </​code>​
-*/+
 === Úkol 4 === === Úkol 4 ===
 Napište program, který načte 10 čísel najde mezi nimi dvě čísla taková, že jejich rozdíl je nejmenší možný. Napište program, který načte 10 čísel najde mezi nimi dvě čísla taková, že jejich rozdíl je nejmenší možný.
  
 == Řešení == == Řešení ==
- //​Bude zveřejněno na konci třetího dne.// 
  
 /* /*
 + //​Bude zveřejněno na konci třetího dne.//
 +*/
 +
 +
 <code python> <code python>
  
 +# Jan Tosner
 +
 +seznam = []
 +for i in range(0,​10):​
 + x = int(float(input("​Zadejte číslo: ")))
 + seznam.append(x)
 +seznam.sort()
 +z = seznam[1]-seznam[0]
 +for i in range(0,9):
 + if (seznam[i+1]-seznam[i]) <= z:
 + x = seznam[i+1]
 + y = seznam[i]
 + z = x-y
 +print("​Jsou to tato čísla:",​x,​ "​a",​ y)
 </​code>​ </​code>​
-*/+ 
 === Úkol 5 === === Úkol 5 ===
 Napište program, který načte 10 čísel a vypíše je seřazené podle velikosti. Nepoužívejte funkci ''​sort()''​. Napište program, který načte 10 čísel a vypíše je seřazené podle velikosti. Nepoužívejte funkci ''​sort()''​.
  
 == Řešení == == Řešení ==
 +/*
  //​Bude zveřejněno na konci třetího dne.//  //​Bude zveřejněno na konci třetího dne.//
 +*/
  
-/* 
 <code python> <code python>
-Pavlík Dudlík + 
-cisla = [5,4,6,2,1,0] +Jan Tosner 
-serazeno=False + 
-for i in range(len(cisla)): +seznam ​= [] 
-    ​serazeno ​True +for i in range(0,10): 
-    for in range(len(cisla)-1-i): + int(float(input("​Zadejte číslo: "))) 
-        if (cisla[j]>​cisla[j+1]): + seznam.append(x) 
-            cisla[j],cisla[j+1] = cisla[j+1],cisla[j] +for in range(9,0,-1): 
-            serazeno = False + for in range(9,0,-1): 
-    if serazeno: + if seznam[j] < seznam[j-1]
-        break    ​ +seznam.pop(j
-print(cisla)+ seznam.insert(j-1,z) 
 +print(seznam) 
 </​code>​ </​code>​
-*/+
 ===== Návrhy na rozsáhlejší programy ===== ===== Návrhy na rozsáhlejší programy =====
  
courses/pri-bootcamp/03.txt · Last modified: 2018/09/27 11:02 by kubikji2