Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:bd6b36pjv:ulohy:uloha_1 [2018/02/26 14:04]
vanapet1
courses:bd6b36pjv:ulohy:uloha_1 [2019/03/06 13:39] (current)
jelinek
Line 4: Line 4:
 Vytvořte jednoduchou kalkulačku. Program se postupně uživatele dotáže na operaci tak, že 1 odpovídá součtu, 2 rozdílu, 3 součinu a 4 podílu. Po volbě operace se program dotáže na dva operandy, které korektně označí podle zvolené operace - tj. pro součet se dotáže na sčítance, pro rozdíl na menšence a menšitele, pro součin na činitele a pro podíl na dělence a dělitele. Posledním vstupem programu je počet desetinných míst, která se použijí na tisk výsledku. Vytvořte jednoduchou kalkulačku. Program se postupně uživatele dotáže na operaci tak, že 1 odpovídá součtu, 2 rozdílu, 3 součinu a 4 podílu. Po volbě operace se program dotáže na dva operandy, které korektně označí podle zvolené operace - tj. pro součet se dotáže na sčítance, pro rozdíl na menšence a menšitele, pro součin na činitele a pro podíl na dělence a dělitele. Posledním vstupem programu je počet desetinných míst, která se použijí na tisk výsledku.
  
-Volba operace očekává celé číslo (1, 2, 3, 4). Operandy jsou reálná čísla. Počet desetinných míst je celé nezáporné číslo.+Volba operace očekává celé číslo (1, 2, 3, 4).  Operandy jsou reálná čísla. Počet desetinných míst je celé nezáporné číslo.
  
 Program musí ošetřit případné dělení nulou, či volbu nepodporované operace. Program musí ošetřit případné dělení nulou, či volbu nepodporované operace.
courses/bd6b36pjv/ulohy/uloha_1.txt · Last modified: 2019/03/06 13:39 by jelinek