Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b3b36prg:tutorials:win10 [2018/02/06 17:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{indexmenu_n>​5000}}
 +
 +======= Windows Subsystem for Linux =======
 +
 +Operační systém Windows 10 umožňuje po přepnutí do takzvaného "​Developer"​ (vývojářského) režimu možnost instalace [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Windows_Subsystem_for_Linux|Windows Subsystému pro Linux]]. Lze tak získat vývojové prostředí podobné tomu, které používáme v předmětu PRP. V praxi tak můžeme přímo spouštět nativní aplikace pro Linux, jako třeba příkazový interpret [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Bash|Bash]] používaný na cvičení při práci s operačním systémem Ubuntu. Díky tomu je možné spouštět a instalovat programy ve Windows prostředí stejně pohodlně jako v Ubuntu.
 +
 +Návod na instalaci je možné najít na mnoha stránkách a to anglicky i česky, například:​
 +
 +  * [[http://​www.omgubuntu.co.uk/​2016/​08/​enable-bash-windows-10-anniversary-update]]
 +  * [[http://​www.instaluj.cz/​magazin/​jak-spustit-ubuntu-ve-windows-10-]]
 +  * [[http://​www.cnews.cz/​ubuntu-zamirilo-do-noveho-sestaveni-windows-10-jak-jej-spustit-navod]]
 +  * ...
 +
 +/*Pro instalaci je potřeba zapnout volbu "​Stáhnout buildy Insider Preview",​ zapnout vývojářský režim a doinstalovat "​Windows Subsystem for Linux",​ dle některého z existujících návodů. */
 +
 +Po této základní instalaci již stačí spustit příkaz "​bash",​ například z nabídky Start. Při instalaci je potřeba zvolit uživatelské jméno a heslo, které se bude používat v subsystému.
 +
 +
 +===== Instalace potřebných balíčků =====
 +
 +Po instalci Ubuntu prostředí již stačí nainstalovat vývojové nástroje. To je v prostředí Ubuntu přímočaré použitím příkazu ''​apt-get''​. Pro instalaci je však potřeba spustit instalační program ''​apt-get''​ s právy adminstrátora (v unix světě označovaný jako root), což lze snadno prostřednictví příkazu ''​sudo'',​ který vyžaduje ověření vaší indentity, proto vyžaduje zadání vašeho hesla v hostitelském systému (tj. Windows 10). heslo. Základní sada vývojových nástrojů používaných na PRP se skládá z kompilátoru ''​gcc''​ a kompilátoru ''​clang'',​ nástroje pro řízení překladu ''​make''​ a pomocné utility pro zobrazení adresářové struktury ''​tree''​. Instalaci těchto nástroju provedeme přímočaře prostředníctvím příkazu  ​
 +
 +<​code>​
 +sudo apt-get install gcc clang make tree zip unzip
 +</​code>​
 +
 +Tj. jako administrátor (''​sudo''​) spustíme program ''​apt-get''​ po kterém chceme nainstalovat (''​install''​) balíčky ''​gcc'',​ ''​clang'',​ ''​make''​ a ''​tree''​. Vše ostatní je identické pro všechny počítače,​ a proto již není nutné naše další interakce s počítačem.
 +
 +Volitelně můžete přidávat další užitečné balíčky, například:​
 +<​code>​
 +sudo apt-get install tree cppcheck git subversion
 +</​code>​
 +===== Instalace programu Valgrind =====
 +
 +Na cvičeních i v odevzdávacím systému budeme používat program Valgrind pro kontrolu práce s pamětí. Bohužel balíček "''​valgrind''"​ aktuálně nefunguje (([[https://​github.com/​Microsoft/​BashOnWindows/​issues/​120|Issue 120]])) a je jej třeba zkompilovat přímo ze zdrojových kódů. ​
 +
 +Postup kompilace a instalace z příkazové řádky (bash):
 +
 +<code bash>
 +# valgrind will be compiled in home directory - can be changed
 +cd ~ 
 +
 +# download source codes to "​valgrind"​ directory
 +wget http://​valgrind.org/​downloads/​valgrind-3.11.0.tar.bz2
 +
 +# extract the archive
 +tar xvf valgrind-3.11.0.tar.bz2
 +
 +# install package automake - prerequisites
 +sudo apt-get install automake
 +
 +# compile
 +cd valgrind-3.11.0/​
 +./​autogen.sh
 +./configure
 +make
 +sudo make install
 +</​code>​
  
courses/b3b36prg/tutorials/win10.txt · Last modified: 2018/02/06 17:18 (external edit)