Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b3b36prg:tutorials:system_workbench [2018/02/06 17:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{indexmenu_n>​5100}}
 +====== System Workbench ======
 +
 +Hlavní kompletní integrované vývojové prostředí (IDE) pro platformu Nucleo je [[http://​www.openstm32.org/​System+Workbench+for+STM32|System Workbench]] ​ poskytované jako součást [[http://​www.openstm32.org/​HomePage|OpenSTM32 development tools]]. Prostředí je založeno na Eclipse IDE a na počítačích v laboratoři je nainstalované v ''/​usr/​local/​Ac6/​SystemWorkbench''​ a může být spuštěno např. ​
 +
 +<​code>​
 +cd /​usr/​local/​Ac6/​SystemWorkbench ​
 +./eclipse
 +</​code>​
 +
 +Alternativně je možné si vytvořit alias nebo přidat ikonu do menu.
 +
 +Několik odkazů pro začátek:
 +  * [[http://​www.openstm32.org/​Creating+a+new+project?​structure=Documentation|Jak založit projekt]].
 +  * [[http://​www.openstm32.org/​Importing+an+mbed+program?​structure=Documentation|Jak importovat projekt z prostředí mbed]].
 +  * [[http://​www.openstm32.org/​Installing+System+Workbench+for+STM32?​structure=Documentation|Jak prostředí nainstalovat]].
  
courses/b3b36prg/tutorials/system_workbench.txt · Last modified: 2018/02/06 17:18 (external edit)