Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b3b36prg:tutorials:swlist [2018/02/06 17:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Software pracovních stanic v počítačových učebnách ​ =====
  
 +Instalace vychází z Ubuntu 14.04, který až na konfiguraci pro síťové přihlašování odpovídá standardní instalaci. Následně jsou pro účely předmětu doinstalovány některé softwarové balíky podle níže uvedeného seznamu. Doma si tak můžete vytvořit identickou instalaci jako je v počítačové učebně, například v rámci [[courses:​b3b36prg:​tutorials:​virtualboxinstallation|virtualizačního prostředí VirtualBox]]. Otevřte si terminál a zadejte příkaz
 +
 +<​code>​
 +sudo bash
 +</​code>​
 +
 +pro přednutí do administrátorského účtu. Následně proveďte níže uvedené příkazy nebo použijte skript ​ ''​install-prg.sh''​ z archivu {{:​courses:​b3b36prg:​tutorials:​install-prg.zip|}}.
 +
 +
 +<​code>​
 +apt-get update
 +
 +#disable automatic update
 +apt-get remove update-manager-core unity-webapps-common
 +
 +#install software
 +apt-get install zsh pkg-config make cmake clang clang-format-3.6 ccache valgrind valgrind-dbg gdb cgdb ghex cppcheck tree mc htop vim vim-gnome nano unzip libsdl2-dev libboost-dev libgtest-dev subversion git gitk meld lib32ncurses5 gtkterm
 +
 +# make alias open
 +cd /usr/bin
 +ln -s xdg-open open
 +
 +# colorize term
 +echo "​force_color_prompt=yes"​ | tee --append /​etc/​bash.bashrc
 +
 +#remove amazon icon
 +rm -rf /​usr/​share/​applications/​ubuntu-amazon-default.desktop
 +
 +#disable online search
 +cd /​etc/​xdg/​autostart/​
 +sudo touch disable_onlinesearch.desktop
 +echo "​[Desktop Entry]"​ | tee --append disable_onlinesearch.desktop
 +echo "​Name=Disable Search"​ | tee --append disable_onlinesearch.desktop
 +echo "​Exec=/​bin/​bash -c \"​gsettings set com.canonical.Unity.Lenses remote-content-search '​none'​\""​ | tee --append disable_onlinesearch.desktop
 +echo "​Type=Application"​ | tee --append disable_onlinesearch.desktop
 +</​code>​
 +
 +
 +
 +/*
 +Oproti základní instalaci Ubuntu 14.04 je v počítačových učebnách nainstalován další software se kterým se v průběhu kurzu pracuje. Seznam software je níže.
 +
 +  * Kompilátor - clang
 +=== ===
 +<​code>​
 +clang
 +</​code>​
 +===== =====
 +
 +sudo apt-get install zsh pkg-config make cmake clang clang-format-3.6 ccache valgrind valgrind-dbg gdb cgdb ghex2 cppcheck tree mc htop vim vim-gnome nano unzip 
 +
 +===== =====
 +  * knihovny
 +=== ===
 +<​code>​
 +libsdl2-dev libboost-dev libgtest-dev ​
 +</​code>​
 +*/
courses/b3b36prg/tutorials/swlist.txt · Last modified: 2018/02/06 17:18 (external edit)