Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b3b36prg:tutorials:cmds [2018/02/06 17:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Práce v příkazové řádce =====
 +Příkazová řádka je uživatelské rozhranní ve kterém uživatel s programy nebo operačním systémem komunikuje textově zapisováním příkazů do příkazové řádky.
 +Příkazová řádka je přítomna ve všech operačních systémech. Ve Windows je příkazová řádka přístupna pomocí programu **cmd.exe**,​ na systémech unixového typu běží příkazová řádka jako tzv. shell dostupný buď přímo v textovém režimu, nebo přes emulátory z grafického rozhranní (na Linuxu **Xterm, Gnome terminal, Konsole ...**, na OS X **terminal**). Příkazová řádka umožňuje základní ovládání operačního systému (procházení adresářové struktury, práce se soubory, vyhledávání ...), poskytuje rozhranní uživatelským programům a hlavně umožňuje řetězit vstupy a výstupy jednotlivých programů. ​
 +
 +==== Typická struktura příkazu ====
 +''​prikaz [přepínače] [parametry]''​
 +
 +==== Příkazy navigace v adresářové struktuře ====
 +^  Příkaz ​ ^  Používané přepínače ​ ^ Význam ^ 
 +|''​ls''​| ​ -l -t  | vypíše obsah aktuálního pracovního adresáře |
 +|''​cd''​| ​ | změní aktuální pracovní adresář | 
 +|''​pwd''​| ​ | vypíše absolutní adresu aktuálního pracovního adresáře | 
 +|''​tree''​| ​ | vypíše strukturu aktuálního pracovního adresáře včetně podadresářů formou stromu| ​
 +
 +==== Příkazy práce se soubory a adresáři ====
 +^  Příkaz ​ ^  Používané přepínače ^ Význam ^ 
 +|''​mkdir''​| ​ | vytvoří adresář zadaného jména|
 +|''​cp''​| ​ -r  | zkopíruje soubor zadaného jména| ​
 +|''​mv''​| ​   | přesune soubor zadaného jména | 
 +|''​rm''​| ​ -r -f  | odstraní soubor zadaného jména| ​
 +|''​touch''​| ​ | vytvoří soubor zadaného jména | 
 +
 +==== Ostatní důležité příkazy ====
 +^  Příkaz ​ ^  Používané přepínače ^ Význam ^ 
 +|''​man''​| ​ | vypíše manuálovou stránku zadaného příkazu |
 +|''​find''​| ​ | vyhledá soubor zadaného jména v aktuálním adresáři|
 +|''​locate''​| ​ | jako ''​find'',​ ale hledá v kompletní adresářové struktuře |
 +|''​cat''​| ​ | vypíše obsah souboru jako text |
 +|''​hexdump''​| ​ -C  | vypíše obsah souboru v hexadecimálním tvaru doplněný o adresy paměti |
  
courses/b3b36prg/tutorials/cmds.txt · Last modified: 2018/02/06 17:18 (external edit)