Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b36prg:hw:hw08 [2018/02/18 07:49]
faiglj [HW 08 (Nucleo) - LED a tlačítko]
courses:b3b36prg:hw:hw08 [2018/02/18 19:32] (current)
faiglj
Line 10: Line 10:
 Cílem této úlohy je získat základní zkušenost s programováním desky Nucleo STM32F446RE a to prostřednictvím prostředí [[https://​developer.mbed.org/​]] případně křížovou kompilací. Cílem této úlohy je získat základní zkušenost s programováním desky Nucleo STM32F446RE a to prostřednictvím prostředí [[https://​developer.mbed.org/​]] případně křížovou kompilací.
  
-Binární obraz funkční aplikace {{:​courses:​b3b36prg:​hw:​hw08-nucleo-stm32f446re.zip|}}.+Binární obraz funkční aplikace {{:​courses:​b3b36prg:​hw:​prg-hw08-nucleo-stm32f446re.zip|}}.
    
 =====  Povinné zadaní =====  =====  Povinné zadaní ===== 
courses/b3b36prg/hw/hw08.txt · Last modified: 2018/02/18 19:32 by faiglj