Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b36prg:hw:hw07 [2018/04/16 10:56]
vanapet1 [Volitelné zadání]
courses:b3b36prg:hw:hw07 [2018/04/16 10:56] (current)
vanapet1 [Volitelné zadání]
Line 90: Line 90:
   * ''​create()'' ​     - alokuje potřebnou navrženou datovou strukturu pro uložení spojového seznamu a příslušných proměnných.   * ''​create()'' ​     - alokuje potřebnou navrženou datovou strukturu pro uložení spojového seznamu a příslušných proměnných.
   * ''​clear()'' ​      - uvolní paměť datové struktury pro spojový seznam a případně uvolní paměť všech vložených datových položek do spojového seznamu.   * ''​clear()'' ​      - uvolní paměť datové struktury pro spojový seznam a případně uvolní paměť všech vložených datových položek do spojového seznamu.
-  * ''​set_clear()'' ​  - umožňuje nastavit funkci pro uvolnění paměti jednotlivé datové položky ukládané do spojového seznamu +  * ''​setClear()'' ​  - umožňuje nastavit funkci pro uvolnění paměti jednotlivé datové položky ukládané do spojového seznamu 
-  * ''​set_compare()''​ - umožňuje nastavit funkci pro porovnání dvou datových položek //dat1// a //dat2//+  * ''​setCompare()''​ - umožňuje nastavit funkci pro porovnání dvou datových položek //dat1// a //dat2//
  
 Samotné rozhraní pro práci s frontou je podobné předchozímu případu jen s tím rozdílem, že funkce: Samotné rozhraní pro práci s frontou je podobné předchozímu případu jen s tím rozdílem, že funkce:
courses/b3b36prg/hw/hw07.txt · Last modified: 2018/04/16 10:56 by vanapet1