Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b36prg:hw:hw06 [2018/04/11 20:47]
vanapet1 [Testování v BRUTE]
courses:b3b36prg:hw:hw06 [2018/04/11 20:49] (current)
vanapet1 [Naivní implementace fronty v poli]
Line 15: Line 15:
 ==== Naivní implementace fronty v poli ====  ==== Naivní implementace fronty v poli ==== 
  
-Nejjednodušší implementací fronty v poli je ukládání ''​i''​-tého prvku ve frontě na ''​i''​-tou pozici v poli. Přidávání nového prvku je velmi snadné. ​Na druhou ​vyjímání prvků může tvrvat dlouho, protože abychom zachovali pořadí, tak je nutné nejprve vyjmout 1. prvek (z čela) fronty a všechny následující prvky posunout o jednu pozici. **Taková implementace je značně neefektivní pro větší fronty, proto se zpravidla nepoužívá a ani v tomto úkolu nevede na správné řešení.**+Nejjednodušší implementací fronty v poli je ukládání ''​i''​-tého prvku ve frontě na ''​i''​-tou pozici v poli. Přidávání nového prvku je velmi snadné. ​Nicméně ​vyjímání prvků může tvrvat dlouho, protože ​(abychom zachovali pořadíje nutné nejprve vyjmout 1. prvek (z čela) fronty a všechny následující prvky posunout o jednu pozici. **Taková implementace je značně neefektivní pro větší fronty, proto se zpravidla nepoužívá a ani v tomto úkolu nevede na správné řešení.**
 ==== Kruhová fronta v poli ====  ==== Kruhová fronta v poli ==== 
  
courses/b3b36prg/hw/hw06.txt · Last modified: 2018/04/11 20:49 by vanapet1