Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b36prg:hw:hw03 [2018/02/19 17:39]
faiglj [Odevzdání]
courses:b3b36prg:hw:hw03 [2018/09/24 10:36] (current)
vanapet1
Line 159: Line 159:
 ^ Očekávaná paměťová složitost |  $\mathcal{O}(n)$ ​ |  $\mathcal{O}(n^2)$ ​ | ^ Očekávaná paměťová složitost |  $\mathcal{O}(n)$ ​ |  $\mathcal{O}(n^2)$ ​ |
 ^ Paměťový limit (stack) [b] |  50 000  |  50 000  | ^ Paměťový limit (stack) [b] |  50 000  |  50 000  |
-^ Paměťový limit (heap) [b] |  INPUT * 20 + 2000((INPUT vyjadřuje velikost vstupního souboru v bytech. Doplněno 18. 11. 2017 v reakci na studentský dotaz. Limit byl také trochu navýšen.)) ​ |  INPUT$^2$ * 10 + 2000  |+^ Paměťový limit (heap) [b] |  INPUT * 20 + 20000((INPUT vyjadřuje velikost vstupního souboru v bytech. Doplněno 18. 11. 2017 v reakci na studentský dotaz. Limit byl také trochu navýšen.)) ​ |  INPUT$^2$ * 10 + 10000  |
 ^ Procvičované oblasti |  práce s textem, \\ ASCII tabulka, \\ dynamická alokace paměti \\ podle velikosti vstupu ​ |  dynamické programování \\ Levenštajnova vzdálenost ​ | ^ Procvičované oblasti |  práce s textem, \\ ASCII tabulka, \\ dynamická alokace paměti \\ podle velikosti vstupu ​ |  dynamické programování \\ Levenštajnova vzdálenost ​ |
  
courses/b3b36prg/hw/hw03.txt · Last modified: 2018/09/24 10:36 by vanapet1