Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b36prg:hw:hw02 [2018/02/19 15:21]
faiglj [HW 02 - Prvočíselný rozklad]
courses:b3b36prg:hw:hw02 [2018/02/19 17:39] (current)
faiglj [Odevzdání]
Line 152: Line 152:
 ^ Odevzdávané soubory |  main.c, <wrap hi>​*.h</​wrap>​ ((Jeden soubor main.c může používat více hlavičkových souborů. Nevytvářejte žádné složky.)) ​ || ^ Odevzdávané soubory |  main.c, <wrap hi>​*.h</​wrap>​ ((Jeden soubor main.c může používat více hlavičkových souborů. Nevytvářejte žádné složky.)) ​ ||
 ^ Argumenty při spuštění |  žádné ​ |  <wrap hi>​-prg-optional</​wrap> ​ | ^ Argumenty při spuštění |  žádné ​ |  <wrap hi>​-prg-optional</​wrap> ​ |
-^ Kompilace pomocí |  ​gcc -pedantic -Wall -Werror -std=c99 -O3 <wrap hi>​-lm</​wrap>​ ||+^ Kompilace pomocí |  ​clang -pedantic -Wall -Werror -std=c99 -O3 <wrap hi>​-lm</​wrap>​ ||
 ^ Očekávaná časová složitost((Rozklad jednoho vstupního čísla v závislosti na jeho velikosti $v$. Časová složitost u volitelné části je dána počtem prvočísel do zadané hodnoty $v$ ([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Prime_number|Prime number]]).)) |  $\approx \mathcal{O}\left(\dfrac{v}{\log{}v}\right)$ ​ | $\approx \mathcal{O}\left(\dfrac{v}{\log{}v}\right)$ | ^ Očekávaná časová složitost((Rozklad jednoho vstupního čísla v závislosti na jeho velikosti $v$. Časová složitost u volitelné části je dána počtem prvočísel do zadané hodnoty $v$ ([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Prime_number|Prime number]]).)) |  $\approx \mathcal{O}\left(\dfrac{v}{\log{}v}\right)$ ​ | $\approx \mathcal{O}\left(\dfrac{v}{\log{}v}\right)$ |
 ^ Procvičované oblasti |   ​pole ​ |  pole  | ^ Procvičované oblasti |   ​pole ​ |  pole  |
  
courses/b3b36prg/hw/hw02.txt · Last modified: 2018/02/19 17:39 by faiglj