Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b36prg:hw:hw01 [2018/02/23 07:19]
faiglj [Povinné zadání]
courses:b3b36prg:hw:hw01 [2018/02/23 07:20] (current)
faiglj [Povinné zadání]
Line 21: Line 21:
  
   * **V případě, že jsou první dvě čísla shodná**, načtěte třetí kladné celé číslo, které udává délku a výšku plotu, viz Příklad 5.   * **V případě, že jsou první dvě čísla shodná**, načtěte třetí kladné celé číslo, které udává délku a výšku plotu, viz Příklad 5.
-  * <wrap info>​Velikost plotu musí být kladná a ostře menší než je výška domu.</​wrap>​ V případě, že tomu tak nebude, uvědomte o tom uživatele zprávou na standardní chybový výstup ve znění: "''<​fc #​c78100>​Error:​ Neplatna velikost plotu!</​fc>''"​ a program ukončete s návratovou hodnotou <fc #​c78100>​103</​fc>,​ viz Příklad 5 6.+  * <wrap info>​Velikost plotu musí být kladná a ostře menší než je výška domu.</​wrap>​ V případě, že tomu tak nebude, uvědomte o tom uživatele zprávou na standardní chybový výstup ve znění: "''<​fc #​c78100>​Error:​ Neplatna velikost plotu!</​fc>''"​ a program ukončete s návratovou hodnotou <fc #​c78100>​103</​fc>,​ viz Příklad 5a 7.
   * Horizontální části plotu jsou vždy na prvním a posledním řádku plotu. Pravá část plotu končí vždy svislou plaňkou, takže první řádek plotu vypadá pro velikost 2 takto: "''​-|''",​ pro velikost 3: "''​|-|''"​ a pro velikost 4: "''​-|-|''"​ atd.   * Horizontální části plotu jsou vždy na prvním a posledním řádku plotu. Pravá část plotu končí vždy svislou plaňkou, takže první řádek plotu vypadá pro velikost 2 takto: "''​-|''",​ pro velikost 3: "''​|-|''"​ a pro velikost 4: "''​-|-|''"​ atd.
   * Domeček je vyplněn znaky '​o'​ a '​*',​ přičemž v levém horním rohu je vždy znak '​o'​ a znaky '​o'​ tvoří diagonály.   * Domeček je vyplněn znaky '​o'​ a '​*',​ přičemž v levém horním rohu je vždy znak '​o'​ a znaky '​o'​ tvoří diagonály.
courses/b3b36prg/hw/hw01.txt · Last modified: 2018/02/23 07:20 by faiglj