Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b33kui:start [2018/03/22 08:42]
svobodat
courses:b3b33kui:start [2018/05/23 10:09] (current)
hoffmmat [Hodnocení]
Line 7: Line 7:
  
 ===== Hodnocení ===== ===== Hodnocení =====
-Výsledné hodnocení bude složeno ze 3 základních komponent. Za samostatné úlohy v rámci cvičení můžete získat celkem 50 bodů, test-písemka v polovině semestru je za 15 bodů a závěrečná zkouška za 35. Každou ze 4 vetších úloh (Search, Reversi, SDP+RL, ML) musíte odevzdat alespoň na minimální funkční úrovni. Za závěrečné zkoušky je potřeba získat alespoň 15 bodů, za samostatné úlohy alespoň 20 bodů. Během semestru je možné získat další body za úspěšné vyřešené kvízů a malých úloh. Tyto body vám mohou pomoci vylepšit celkový součet. Pokud budou splněný nutné požadavky, bude známka udělena podle tabulky níže.+Výsledné hodnocení bude složeno ze 3 základních komponent. Za samostatné úlohy v rámci cvičení můžete získat celkem 50 bodů, test-písemka v polovině semestru je za 15 bodů a závěrečná zkouška za 35. Každou ze 4 vetších úloh (Search, Reversi, SDP+RL, ML) musíte odevzdat alespoň na minimální funkční úrovni. Za závěrečné zkoušky je potřeba získat alespoň 15 bodů, za samostatné úlohy alespoň 20 bodů. Během semestru je možné získat další body za úspěšné vyřešené kvízů a malých úloh. Tyto body vám mohou pomoci vylepšit celkový součet. Pokud budou splněny nutné požadavky, bude známka udělena podle tabulky níže.
  
 ^A^B^C^D^E^F^ ^A^B^C^D^E^F^
courses/b3b33kui/start.txt · Last modified: 2018/05/23 10:09 by hoffmmat