Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b33kui:literatura [2018/02/06 13:36]
svobodat
courses:b3b33kui:literatura [2018/02/13 13:21] (current)
svobodat
Line 9: Line 9:
 Kniha {[be5b33kui:​LaValle2006]} je k dispozici i [[http://​planning.cs.uiuc.edu|on-line]]. Pokrývá mnohem více než budeme potřebovat. Nicméně, kapitoly 2, 9, 10 s hodí i nám. Některé základní koncepty, které budeme diskutovat podrobně, jsou v knize podány kompaktně, ale někomu to může vyhovovat. ​ Kniha {[be5b33kui:​LaValle2006]} je k dispozici i [[http://​planning.cs.uiuc.edu|on-line]]. Pokrývá mnohem více než budeme potřebovat. Nicméně, kapitoly 2, 9, 10 s hodí i nám. Některé základní koncepty, které budeme diskutovat podrobně, jsou v knize podány kompaktně, ale někomu to může vyhovovat. ​
  
-Pro Python doporučujeme {[b3b33kui:​Wentworth2012]},​ další zdroje viz [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b3b33alp/​literatura|literatura pro B3B33ALP]] ​+Pro Python doporučujeme {[b3b33kui:​Wentworth2012]}, případně [[http://​python-textbok.readthedocs.io/​en/​1.0/​index.html|Object-Oriented Programming in Python]], další zdroje viz [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b3b33alp/​literatura|literatura pro B3B33ALP]] ​
  
 You can also use multiple on-line resources: You can also use multiple on-line resources:
courses/b3b33kui/literatura.txt · Last modified: 2018/02/13 13:21 by svobodat